Huskvarna stadshotell

miljö

Vår ambition är att med kompetens och engagemang öka insikten om vår klimat- och miljöpåverkan och genom det bidra till en hållbar utveckling av samhället.

Vi jobbar kontinuerligt med att minska resursanvändningen inom våra miljöpåverkande områden. Vår bedömning är att användning av el, vatten, kemikalier och livsmedel är vår största miljöpåverkan och genom diplomering enligt Svensk Miljöbas har vi verktyg för att mäta, följa upp och reducera denna. De områden vi främst följer upp är drift och underhåll av lokaler, kök, housekeeping, restaurang och konferens.

Vi har rutiner för kommunikation, inköp, kemikalier och avfall vilket tillsammans med utbildning och information bidrar till att alla medarbetare involveras och tar ansvar för miljön i sitt dagliga arbete. Vi följer gällande lagstiftning.

Vår målsättning är att samarbeta med lokala företag som arbetar aktivt med miljö och hållbarhet. Detta ska genomsyra hela vår verksamhet och våra gäster ska känna sig säkra på att de, genom att bo hos oss, gör ett bra val.

Välkommen hem till oss!

 

 

 

Huskvarna-Stadshotell_DSCF9996_LOW
Translate